Gwarancja/Guarantee

Warunki gwarancji producenta Emil LUX GmbH & Co. KG dla następujących produktów:
Grille elektryczne, drzewne i gazowe (stan/data zakupu od: 01/12/2018)

Guarantee statement of the manufacturer Emil LUX GmbH & Co. KG for the following products:
Electric-, charcoal- and gas BBQ grills (status/purchase date from: 01/12/2018)

Warunki gwarancji producenta Euromate GmbH dla następujących produktów:
Grille elektryczne, drzewne i gazowe, grillo-wędzarnie, promienniki ciepła (stan/data zakupu od: 17/12/2021)

Guarantee statement of the manufacturer Euromate GmbH for the following products:
Electric-, charcoal- and gas BBQ grills, smokers, patio heaters (status/purchase date from: 17/12/2021)

Archiwum/Archive

Warunki gwarancji producenta Emil LUX GmbH & Co. KG dla następujących produktów:
Grille elektryczne, drzewne i gazowe (stan/data zakupu od: 02/02/2017)

Guarantee statement of the manufacturer Emil LUX GmbH & Co. KG for the following products:
Electric-, charcoal- and gas BBQ grills (status/purchase date from: 02/02/2017)

Warunki gwarancji producenta Emil LUX GmbH & Co. KG dla następujących produktów:
Grille elektryczne, drzewne i gazowe (stan/data zakupu od: 01/12/2018)
Grille elektryczne, drzewne i gazowe (stan/data zakupu od: 02/02/2017)

Guarantee statement of the manufacturer Euromate GmbH for the following products:
Electric-, charcoal- and gas BBQ grills (status/purchase date from: 01/12/2018)
Electric-, charcoal- and gas BBQ grills (status/purchase date from: 02/02/2017)