Gwarancja/Guarantee

Warunki gwarancji producenta Emil LUX GmbH & Co. KG dla następujących produktów:
Grille elektryczne, drzewne i gazowe (stan/data zakupu od: 01/12/2018)

Guarantee statement of the manufacturer Emil LUX GmbH & Co. KG for the following products:
Electric-, charcoal- and gas BBQ grills (status/purchase date from: 01/12/2018)

Warunki gwarancji producenta Euromate GmbH dla następujących produktów:
Grille elektryczne, drzewne i gazowe, grillo-wędzarnie, promienniki ciepła (stan/data zakupu od: 01/01/2023)

Guarantee statement of the manufacturer Euromate GmbH for the following products:
Electric-, charcoal- and gas BBQ grills, smokers, patio heaters (status/purchase date from: 01/01/2023)

Archiwum/Archive